Omvärlden

Fler sägs upp på grund av konkurser

di.se - tis, 2018-10-23 08:30
Tredje kvartalet visar på 12 procent lägre inflödet till Trygghetsfonden TSL. Det betyder en fortsatt god arbetsmarknad, men samtidigt ökar andelen uppsagda från konkurser. Statistiken för tredje kvartalet visar att andelen uppsagda på grund av konkurser ökar, från 8,9 procent under det första kvartalet till att nu omfatta 13,6 procent.
Kategorier: Omvärlden

Stark organisk tillväxt matchar hög efterfrågan

di.se - tis, 2018-10-23 08:30
I tredje kvartalet ökade Knowit EBITA-resultatet med 12,2 procent till 56,2 MSEK och omsättningen ökade med 14,5 procent till 661,1 MSEK.  Under kvartalet fördubblade Knowit nettorekryteringen jämfört med samma kvartal 2017.
Kategorier: Omvärlden

Vinstlyft för Cellavision

di.se - tis, 2018-10-23 08:25
Blodanalysbolaget Cellavision redovisade ett rörelseresultat på 21 miljoner kronor under det tredje kvartalet vilket kan jämföras med 10,2 Mkr under samma kvartal i fjol. Den organiska tillväxten landade i sin tur på 33 procent. 
Kategorier: Omvärlden

Större rörelseförlust för Idogen

di.se - tis, 2018-10-23 08:21
Spotlight-listade Idogens rörelseförlust ökade något under det tredje kvartalet. Kassaflödet bättrades dock något.
Kategorier: Omvärlden

Minskad förlust för Pledpharma

di.se - tis, 2018-10-23 08:19
First North-listade Pledpharma rapporterar en minskad nettoförlust på 18,8 miljoner för det tredje kvartalet. Bolaget kommer nu att starta fas 3-studier av Pledox under fjärde kvartalet.
Kategorier: Omvärlden

MQ rekryterar marknadschef från Volvo Cars

di.se - tis, 2018-10-23 08:16
Modebolaget MQ rekryterar Mikael Kruse på Volvo Cars som ny marknadschef. det framgår av ett pressmeddelande.
Kategorier: Omvärlden

Hexagon köper mjukvarubolag med 13 miljoner euro i omsättning

di.se - tis, 2018-10-23 08:13
Hexagon har förvärvat Bricsys, en utvecklare av CAD-mjukvara som omsatte cirka 13 miljoner euro under 2017. Det framgår av ett pressmeddelande.  
Kategorier: Omvärlden

Kinnevik investerar 443 Mkr i bokningsplattformen Goeuro

di.se - tis, 2018-10-23 08:13
Investmentbolaget Kinnevik har investerat 443 Mkr i Goeuro, en bokningsplattform för resor i Europa. Investeringen görs i partnerskap med det Singaporebaserade investmentbolaget Temasek. Det framgår av ett pressmeddelande. 
Kategorier: Omvärlden

Corem Propertys hyresintäkter upp 10 miljoner i tredje kvartalet

di.se - tis, 2018-10-23 08:12
Fastighetsbolaget Corems hyresintäkter uppgick till 233 miljoner kronor i det tredje kvartalet (223).
Kategorier: Omvärlden

Gunnebo rapporterar organisk tillväxt på 6 procent

di.se - tis, 2018-10-23 08:11
Säkerhetskoncernen Gunnebo redovisar ett rörelseresultat på 88 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2018 (63). I resultatet ingår jämförelsestörande poster med 12 miljoner kronor (-16).
Kategorier: Omvärlden

Victoria Parks driftnetto upp 30 miljoner i årstakt

di.se - tis, 2018-10-23 08:09
Fastighetsbolaget Victoria Park redovisar intäkter på 302 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2018 (267).
Kategorier: Omvärlden

BE Group växer och ökar lönsamheten

Metal Supply - tis, 2018-10-23 07:55
Kategorier: Omvärlden

Scandbook bättrade resultatet i tredje kvartalet

di.se - tis, 2018-10-23 07:47
Tryckeribolaget Scandbook bättrade resultatet något i det tredje kvartalet. I en kommentar skriver vd Håvard Grjotheim att bolaget nu fått styr på verksamheten i Falun.
Kategorier: Omvärlden

Wärtsiläs resultat under förväntan i tredje kvartalet

di.se - tis, 2018-10-23 07:45
Finländska verkstadsbolaget Wärtsilä redovisar ett resultat före skatt på 130 miljoner euro för det tredje kvartalet 2018.
Kategorier: Omvärlden

Wihlborgs förvaltningsresultat upp något i tredje kvartalet

di.se - tis, 2018-10-23 07:44
Fastighetsbolaget Wihlborgs redovisar hyresintäkter på 667 miljoner kronor (613) i det tredje kvartalet 2018.
Kategorier: Omvärlden

Hemfosas hyresintäkter ökade med en femtedel

di.se - tis, 2018-10-23 07:43
Fastighetsbolaget Hemfosas hyresintäkter för fastigheter uppgick till 642 miljoner kronor i det tredje kvartalet (528), en ökning med knappt 22 procent i årstakt.
Kategorier: Omvärlden

Saabs orderingång upp 22 procent

di.se - tis, 2018-10-23 07:36
Saabs omsättning ökade 4 procent i årstakt till 6.419 miljoner kronor under det andra tredje kvartalet och orderingången på 4.519 miljoner var upp 22 procent. Rörelseresultatet blir dock negativt, minus 61 miljoner, på grund av åtgärder för att öka produktiviteten.
Kategorier: Omvärlden

Tvåsiffriga organisk tillväxt för MTGx – vände till vinst

di.se - tis, 2018-10-23 07:35
MTGx levererade en nettoomsättning på 1.024 miljoner under det tredje kvartalet vilket kan jämföras med 798 Mkr under samma kvartal i fjol. Rörelseresultatet landade på 11 Mkr vilket kan jämföras med minus 38 Mkr under samma kvartal i fjol. 
Kategorier: Omvärlden

Saab genomför företrädesemission för 6 miljarder

di.se - tis, 2018-10-23 07:26
Försvarskoncernen Saab planerar en företrädesemission på 6 miljarder kronor. Wallenbergsstiftelserna och Investor stödjer emissionen. Det framgår av ett pressmeddelande.
Kategorier: Omvärlden

Sidor

Subscribe to Eskilstuna fabriksförening innehållssamlare - Omvärlden