Stabilt läge i Eskilstunas industri och teknikföretag

Konjunkturbedömningen av årets tredje kvartal är sammanställd och Michael Rydell, VD för Eskilstuna Fabriksförening, säger i en kommentar:

”Konjunkturbedömningen av Eskilstunas industri- och teknikföretag för tredje kvartalet 2022.
Vi jämför nu kvartal 3, 2022 med företagens bedömning av kvartal 2, 2022.
Trots ett oroligt läge med ökad inflation, stigande räntor och en nedgång i den globala industriproduktionen under våren så bedömer Eskilstunas teknik- och industriföretag att situationen är stabil avseende konjunkturen, där 86 % av företagen tror på ett bättre eller oförändrat kvartal 3 jämfört med kvartal 2. Samma bedömning gäller även nya förfrågningar där motsvarande siffra är 91 % och f.g kvartal 90 %. Företagens lönsamhet bedöms som stabil och är relativt oförändrad med f.g mätning.

Tittar man lite mer i detalj på de olika parametrarna som har bedömts så framträder följande bild;
-Konjunkturen bedömer 86% av företagen att kvartal 3 blir bättre eller lika jämfört med kvartal 2 2022.
-Nya Förfrågningar bedömer 91% av företagen att kvartal 3 blir bättre eller lika jämfört med kvartal 2, 2022.
-Orderingången bedömer 67% av företagen att kvartal 3 blir bättre eller lika jämfört med kvartal 2, 2022.
-Orderstocken bedömer 86% av företagen att kvartal 3 blir bättre eller lika jämfört med kvartal 2, 2022
-Likviditeten bedömer 90% av företagen att kvartal 3 blir bättre eller lika jämfört med kvartal 2, 2022
-Lönsamhet bedömer 85% av företagen att kvartal 3 blir bättre eller lika jämfört med kvartal 2, 2022.
-Personalbehovet bedömer 95% av företagen att kvartal 3 blir bättre eller lika jämfört med kvartal 2, 2022.

Väger man ihop de olika parametrarna med samma vikt får man ett totalresultat som säger att 86% bedömer att kvartal 3, 2022 som helhet blir bättre eller lika jämfört med kvartal 2, 2022. Alltså, något flera företag strukturellt som bedömer att tillväxttakten blir något lugnare.

Vårt resultat stöds av inköpschefsindex PMI, juni, i Sverige så väl som utomlands, dock får man även fortsatt höja ett varningens finger för kvartal 3, där utbudsproblematiken är fortsatt ett problem alltså tillgången av halvledare, råmaterial och insatsvaror fortsatt kommer att vara en trång sektor. Men även den globala nedgången i industriproduktionen under våren kan snabbt ändra på förutsättningarna.

Tidigare mätningar finns att hämta på http://www.eskilstuna-fabriksforening.se/konjunkturbarometern

Eskilstuna 2022-07-07
Michael Rydell
VD   

Ytterligare kommentarer kan lämnas av Michael Rydell 070-324 54 87 alt 016-14 17 00.

Bakgrund

Eskilstuna Fabriksförening genomför normalt sina konjunkturbedömningar 2-4 ggr/år bland sina medlemsföretag samt ett urval av företag inom den tillverkande industrin. Vi riktar vår konjunkturbarometer med fokus på tillverkande företag och dess omgivande intressenter som ger oss relevanta indikatorer för att kunna bedöma nuläget och ett kvartal framåt. Målet är att se strukturella förändringar och få indikationer om konjunkturen och den förväntade utvecklingen hos en mycket viktig grupp av företag för vårt samhälle.

Resultatet i respektive ”Konjunkturbarometern” avser företagens bedömning av dagens läge (som råder under aktuellt kvartal) att bedöma förutsättningarna för kommande kvartalet. De parametrar som efterfrågas är branschkonjunktur, orderingång, lönsamhet, orderstock, nya förfrågningar och personalbehov.
Uppgifter från enskilda företag lämnas ej.

Tidigare genomförda mätningar

Kv 2, 2022
Kv 1, 2022

Kv 4, 2021
Kv 3, 2021
Kv 2, 2021
Kv 1, 2020

Kv 4, 2019
Kv 2, 2019
Kv 1, 2019

Kv 4, 2018
Kv 2, 2018
Kv 1, 2018

Kv 4, 2017
Kv 3, 2017
Kv 2, 2017
Kv 1, 2017

Kv 4, 2016
Kv 3, 2016
Kv 2, 2016
kv 1, 2016

kv 4, 2015
kv 3, 2015
kv 2, 2015
kv 1, 2015

kv 4, 2014
kv 3, 2014
kv 2. 2014
kv 1. 2014

kv 4. 2013
kv 3, 2013

kv 2, 2013
kv 1, 2013

kv 4, 2012
kv 3, 2012
kv 2, 2012
kv 1, 2012

kv 4, 2011
kv 2, 2011
kv 1, 2011