Stabil industrikonjunktur ger 250 nya jobb i Eskilstuna

Konjunkturbedömningen av årets fjärde kvartal är sammanställd och Gösta Reinl, VD för Eskilstuna Fabriksförening, säger i en kommentar:

”Konjunkturbedömningen av Eskilstunas industri- och teknikföretag för kvartal fyra 2021.

Vi jämför nu kvartal 3, 2021 med företagens bedömning av kvartal 4, 2021.

Eskilstunaindustrin ökar antalet anställda med ca 250 personer tack vare en fortsatt stabil konjunktur. Mer än 88% av Eskilstunas industriföretag tror på ett oförändrat eller bättre kvartal 4 jämfört med ett urstarkt kvartal 3. 

Tittar man lite mer i detalj på de olika parametrarna som har bedömts så framträder följande bild;

-Konjunkturen och Nya Förfrågningar bedömer 96% respektive 97% av företagen att kvartal 4 blir lika eller bättre än kvartal 3. 

-Orderingången och Orderstocken bedömer 85% respektive 81% av företagen kvartal 4 blir lika eller bättre än kvartal 3
 
-Likviditet och lönsamhet bedömer 92% respektive 81% av företagen att kvartal 4 blir lika eller bättre än kvartal 3.

-Personalbehovet bedömer 85 % av företagen blir oförändrat eller bättre mellan kvartal 4 och 3.

Väger man ihop de olika parametrarna med samma vikt får man ett totalresultat som säger att 88% bedömer att kvartal 4 som helhet lika eller bättre än kvartal 3.
Vårt resultat stöds av en fortsatt relativt stark och stabil industriproduktion som också följer det svenska så väl som de utländska inköpschefsindexen.  Dock får man fortsatt höja ett varningens finger för kvartal 4 där tillgången av halvledare, råmaterial och insatsvaror fortsatt kommer att vara en trång sektor.”

Tidigare mätningar finns att hämta på:
http://www.eskilstuna-fabriksforening.se/konjunkturbarometern

Ytterligare kommentarer kan lämnas av Gösta Reinl 070-513 15 86 alt 016-14 17 00, eller
Michael Rydell 070-324 54 87.

Eskilstuna 2021-06-21

Gösta Reinl                                             Michael Rydell
VD                                                           Ordförande avtalskommittén

Resultatet i den aktuella Konjunkturbarometern avser företagens läge som rådde under kvartal tre 2021 samt kvartal två 2021, jämfört med bedömningen för fjärde kvartalet 2021.
De parametrar som efterfrågas är branschkonjunktur, orderingång, lönsamhet, orderstock, nya förfrågningar och personalbehov. Uppgifter från enskilda företag lämnas ej.

Eskilstuna Fabriksförening genomför fyra konjunkturbedömningar per år bland sina medlemsföretag samt ett urval av företag inom den tillverkande industrin. Den ger oss relevanta indikatorer för att kunna bedöma nuläget och ett kvartal framåt. Målet är att se strukturella förändringar och få indikationer om konjunkturen och den förväntade utvecklingen hos, en för vårt samhälle mycket viktig grupp av företag.

Ytterligare kommentarer kan lämnas av Gösta Reinl 070-513 15 86 alt 016-14 17 00, eller Michael Rydell 070-324 54 87.

Bakgrund

Eskilstuna Fabriksförening genomför normalt sina konjunkturbedömningar 2-4 ggr/år bland sina medlemsföretag samt ett urval av företag inom den tillverkande industrin. Vi riktar vår konjunkturbarometer med fokus på tillverkande företag och dess omgivande intressenter som ger oss relevanta indikatorer för att kunna bedöma nuläget och ett kvartal framåt. Målet är att se strukturella förändringar och få indikationer om konjunkturen och den förväntade utvecklingen hos en mycket viktig grupp av företag för vårt samhälle.

Resultatet i respektive ”Konjunkturbarometern” avser företagens bedömning av dagens läge (som råder under aktuellt kvartal) att bedöma förutsättningarna för kommande kvartalet. De parametrar som efterfrågas är branschkonjunktur, orderingång, lönsamhet, orderstock, nya förfrågningar och personalbehov.

Tidigare genomförda mätningar
Kv 3, 2021
Kv 2, 2021
Kv 1, 2020

Kv 4, 2019
Kv 2, 2019
Kv 1, 2019

Kv 4, 2018
Kv 2, 2018
Kv 1, 2018

Kv 4, 2017
Kv 3, 2017
Kv 2, 2017
Kv 1, 2017

Kv 4, 2016
Kv 3, 2016
Kv 2, 2016
kv 1, 2016

kv 4, 2015
kv 3, 2015
kv 2, 2015
kv 1, 2015

kv 4, 2014
kv 3, 2014
kv 2. 2014
kv 1. 2014

kv 4. 2013
kv 3, 2013

kv 2, 2013
kv 1, 2013

kv 4, 2012
kv 3, 2012
kv 2, 2012
kv 1, 2012

kv 4, 2011
kv 2, 2011
kv 1, 2011