Offertförfrågan - DigiMission-samverkan för effektivare SME digitalisering i Mälardalen

Projektet genomförs med finansiering från Tillväxtverket inom ramen för Smart Industri i Regionerna 2.0.

Projektet har två kompetenshöjande områden som syftar till att stötta projektet och projektets parter, genom insatser som workshops och seminarier. Ett av dessa områden är kunskap inom teknik.

Kunskapsområdet Teknik drivs av EFF och är en fortsättning på ESF projektet Smart industri där företagens kompetensbehov har identifierats inom teknik (IT, mjukvara, hårdvara).
Dessa genomförda kompetenskartläggningar kommer att förmedlas in i projektet och samtidigt stötta de insatser och strukturer som finns och som behöver utvecklas för att barn och ungdomar ska vara intresserade för teknik och industriarbete i framtiden.
En förstudie kommer att göras för att undersöka möjligheten att etablera ett Science center i Sörmland med placering i Eskilstuna, som kan bidra till att öka teknikintresset bland unga i regionen.

Projektet pågår mellan 1 januari 2019 till 15 november 2020.

I övrigt hänvisas till projektbeskrivning nedan.

EFF söker en delprojektledare och en projektmedarbetare, läs mer i nedan offertförfrågan.

Projektmedarbetare

Delprojektledare

Juridiska krav

Projektbeskrivning