Något lugnare tillväxt i Eskilstunas industri och teknikföretag

Konjunkturbedömningen av årets andra kvartal är sammanställd och Gösta Reinl, VD för Eskilstuna Fabriksförening, säger i en kommentar:

”Konjunkturbedömningen av Eskilstunas industri- och teknikföretag för andra kvartalet 2022.
Vi jämför nu kvartal 2, 2022 med företagens bedömning av kvartal 1, 2022.

Eskilstunas teknik- och industriföretag sänker sin bedömning något av konjunkturen från att 97% av företagen trott på ett bättre eller oförändrat kvartal 1 till att 86% av företagen idag tror på ett bättre eller oförändrat kvartal 2 jämfört med kvartal 1, vilket betyder att tillväxttakten sänkts något.

Tittar man lite mer i detalj på de olika parametrarna som har bedömts så framträder följande bild;
-Konjunkturen bedömer 84% av företagen att kvartal 2 blir bättre eller lika jämfört med kvartal 1 2022.
-Nya Förfrågningar bedömer 90% av företagen att kvartal 2 blir bättre eller lika jämfört med kvartal 1,2022.
-Orderingången bedömer 79% av företagen att kvartal 2 blir bättre eller lika jämfört med kvartal 1, 2022.
-Orderstocken bedömer 83% av företagen att kvartal 2 blir bättre eller lika jämfört med kvartal 1, 2022
-Likviditeten bedömer 82% av företagen att kvartal 2 blir bättre eller lika jämfört med kvartal 1, 2022
-Lönsamhet bedömer 86% av företagen att kvartal 2 blir bättre eller lika jämfört med kvartal 1, 2022.
-Personalbehovet bedömer 97% av företagen att kvartal 2 blir bättre eller lika jämfört med kvartal 1, 2022.

Väger man ihop de olika parametrarna med samma vikt får man ett totalresultat som säger att 86% bedömer att kvartal 2, 2022 som helhet blir bättre eller lika jämfört med kvartal 1, 2022. Alltså, en något lugnare tillväxttakt. Vårt resultat stöds av inköpschefsindex PMI, för mars, i Sverige så väl som utomlands. Dock får man fortsatt höja ett varningens finger för kvartal 2, 2022 där Omikron, tillgången av halvledare, råmaterial och insatsvaror fortsatt kommer att vara en trång sektor. Kriget i Ukraina kommer att påverka ca 50% av våra företag negativt, direkt eller indirekt.”

Tidigare mätningar finns att hämta på http://www.eskilstuna-fabriksforening.se/konjunkturbarometern

Ytterligare kommentarer kan lämnas av Gösta Reinl 070-513 15 86 alt 016-14 17 00, eller
Michael Rydell 070-324 54 87.

Eskilstuna 2022-04-19

Gösta Reinl   Michael Rydell
VD   Ordförande avtalskommittén

Resultatet i den aktuella Konjunkturbarometern avser företagens läge som rådde under kvartal 1, 2022 jämfört med bedömningen för andra kvartalet 2022.
De parametrar som efterfrågas är branschkonjunktur, orderingång, lönsamhet, orderstock, nya förfrågningar och personalbehov. Uppgifter från enskilda företag lämnas ej.

Eskilstuna Fabriksförening genomför fyra konjunkturbedömningar per år bland sina medlemsföretag samt ett urval av företag inom den tillverkande industrin. Den ger oss relevanta indikatorer för att kunna bedöma nuläget och ett kvartal framåt. Målet är att se strukturella förändringar och få indikationer om konjunkturen och den förväntade utvecklingen hos, en för vårt samhälle mycket viktig grupp av företag.

Ytterligare kommentarer kan lämnas av Gösta Reinl 070-513 15 86 alt 016-14 17 00, eller Michael Rydell 070-324 54 87.

Bakgrund

Eskilstuna Fabriksförening genomför normalt sina konjunkturbedömningar 2-4 ggr/år bland sina medlemsföretag samt ett urval av företag inom den tillverkande industrin. Vi riktar vår konjunkturbarometer med fokus på tillverkande företag och dess omgivande intressenter som ger oss relevanta indikatorer för att kunna bedöma nuläget och ett kvartal framåt. Målet är att se strukturella förändringar och få indikationer om konjunkturen och den förväntade utvecklingen hos en mycket viktig grupp av företag för vårt samhälle.

Resultatet i respektive ”Konjunkturbarometern” avser företagens bedömning av dagens läge (som råder under aktuellt kvartal) att bedöma förutsättningarna för kommande kvartalet. De parametrar som efterfrågas är branschkonjunktur, orderingång, lönsamhet, orderstock, nya förfrågningar och personalbehov.

Tidigare genomförda mätningar

Kv 1, 2022

Kv 4, 2021
Kv 3, 2021
Kv 2, 2021
Kv 1, 2020

Kv 4, 2019
Kv 2, 2019
Kv 1, 2019

Kv 4, 2018
Kv 2, 2018
Kv 1, 2018

Kv 4, 2017
Kv 3, 2017
Kv 2, 2017
Kv 1, 2017

Kv 4, 2016
Kv 3, 2016
Kv 2, 2016
kv 1, 2016

kv 4, 2015
kv 3, 2015
kv 2, 2015
kv 1, 2015

kv 4, 2014
kv 3, 2014
kv 2. 2014
kv 1. 2014

kv 4. 2013
kv 3, 2013

kv 2, 2013
kv 1, 2013

kv 4, 2012
kv 3, 2012
kv 2, 2012
kv 1, 2012

kv 4, 2011
kv 2, 2011
kv 1, 2011