Eskilstunas industri- och teknikföretag trotsar den ekonomiska oron

Konjunkturbedömningen av årets fjärde kvartal är sammanställd och Michael Rydell, VD för Eskilstuna Fabriksförening, säger i en kommentar:

”Konjunkturbedömningen av Eskilstunas industri- och teknikföretag för fjärde kvartalet 2022.
Vi jämför nu kvartal 4, 2022 med företagens bedömning av kvartal 3, 2022.

Trots ekonomisk oro och en nedgång i den globala industriproduktionen så bedömer Eskilstunas teknik- och industriföretag att situationen är stabil det närmaste kvartalet avseende konjunkturen, många av företagen har en fortsatt hög orderstock som innebär att produktionsanläggningarna går för fullt.
Vi har dock ett trendbrott i och med att nya förfrågningar och orderingången bedöms minska. Företagens lönsamhet är fortsatt stabil och relativt oförändrad mot f.g. mätning, där 87 % av företagen fortsatt bedömer att den är bättre eller oförändrad. Ett successivt ökat tryck på likviditeten bedöms.

Tittar man lite mer i detalj på de olika parametrarna som har bedömts så framträder följande bild;
-Konjunkturen bedömer 86% av företagen att kvartal 4 blir bättre eller lika jämfört med kvartal 3 2022.
-Nya Förfrågningar bedömer 82% av företagen att kvartal 4 blir bättre eller lika jämfört med kvartal 3, 2022.
-Orderingången bedömer 63% av företagen att kvartal 4 blir bättre eller lika jämfört med kvartal 3, 2022.
-Orderstocken bedömer 77% av företagen att kvartal 4 blir bättre eller lika jämfört med kvartal 3, 2022
-Likviditeten bedömer 77% av företagen att kvartal 4 blir bättre eller lika jämfört med kvartal 3, 2022
-Lönsamhet bedömer 87% av företagen att kvartal 4 blir bättre eller lika jämfört med kvartal 3, 2022.
-Personalbehovet bedömer 100% av företagen att kvartal 4 blir bättre eller lika jämfört med kvartal 3, 2022.

Väger man ihop de olika parametrarna med samma vikt får man ett totalresultat som säger att 82% bedömer att kvartal 4, 2022 som helhet blir bättre eller lika jämfört med kvartal 3, 2022. Alltså, något fler företag strukturellt som bedömer att tillväxttakten blir något lugnare.

Inköpschefsindex PMI, september, slutade på 49.2 i Sverige vilket innebar att index backade för fjärde månaden i rad. För första gången hamnade index under 50 sedan pandemiåret 2020. Inköpschefsindex under 50 indikerar riks för nedgång i konjunkturen.
Delindexet orderingång och dess nedgång var det som hade störst negativ effekt på inköpschefsindexets under perioden. Även andra viktiga industriländer i Europa men även USA uppvisar för tillfället låga inköpschefsindex.
Framtiden är svår att bedöma men risken för nedgång blir större inte minst p g a en ogynnsam cocktail med hög inflation, ökade räntor, svag kronkurs samt fortsatt utbudsproblematik där tillgången till halvledare, råmaterial och insatsvaror fortsatt kommer att vara en trång sektor.

Tidigare mätningar finns att hämta på
http://www.eskilstuna-fabriksforening.se/konjunkturbarometern

Ytterligare kommentarer kan lämnas av Michael Rydell 070-324 54 87 alt 016-14 17 00
Eskilstuna 2022-10-17

Michael Rydell
VD

Bakgrund

Eskilstuna Fabriksförening genomför normalt sina konjunkturbedömningar 2-4 ggr/år bland sina medlemsföretag samt ett urval av företag inom den tillverkande industrin. Vi riktar vår konjunkturbarometer med fokus på tillverkande företag och dess omgivande intressenter som ger oss relevanta indikatorer för att kunna bedöma nuläget och ett kvartal framåt. Målet är att se strukturella förändringar och få indikationer om konjunkturen och den förväntade utvecklingen hos en mycket viktig grupp av företag för vårt samhälle.

Resultatet i respektive ”Konjunkturbarometern” avser företagens bedömning av dagens läge (som råder under aktuellt kvartal) att bedöma förutsättningarna för kommande kvartalet. De parametrar som efterfrågas är branschkonjunktur, orderingång, lönsamhet, orderstock, nya förfrågningar och personalbehov.
Uppgifter från enskilda företag lämnas ej.

Tidigare genomförda mätningar

Kv 3, 2022
Kv 2, 2022
Kv 1, 2022

Kv 4, 2021
Kv 3, 2021
Kv 2, 2021
Kv 1, 2020

Kv 4, 2019
Kv 2, 2019
Kv 1, 2019

Kv 4, 2018
Kv 2, 2018
Kv 1, 2018

Kv 4, 2017
Kv 3, 2017
Kv 2, 2017
Kv 1, 2017

Kv 4, 2016
Kv 3, 2016
Kv 2, 2016
kv 1, 2016

kv 4, 2015
kv 3, 2015
kv 2, 2015
kv 1, 2015

kv 4, 2014
kv 3, 2014
kv 2. 2014
kv 1. 2014

kv 4. 2013
kv 3, 2013

kv 2, 2013
kv 1, 2013

kv 4, 2012
kv 3, 2012
kv 2, 2012
kv 1, 2012

kv 4, 2011
kv 2, 2011
kv 1, 2011