Julhälsning från Eskilstuna Fabriksförening

Ännu ett år har gått i pandemins tecken, trots inställda fysiska möten har vi kunnat hålla styrfart på möten och projekt tack vare att merparten av våra möten har varit digitala.

Vi har under året drivit tre projekt med stor passion och målmedvetenhet:
Framtidens kompetens inom logistik (lager och transporter)
Studien tar upp hur kompetenserna inom logistik kommer att förändras på grund av den tekniska utvecklingen inom så väl lager och transporter.
Rinman Science College
Projektet går ut på att höja nivån på Rinmangymnasiet med hjälp av input från vår bransch genom att vi kan påverka utbildningen till viss mån och samarbeta tätare med skolan och eleverna.
Sörmlandskontraktet med MDH
Projektet har så långt resulterat i en AI-utbildning på MDH och vi undersöker nu tillsammans med MDH och Eskilstuna Kommun hur vi kan starta en Systemvetarutbildning och IT-säkerhetsutbildning på MDH.

Vid vårt senaste styrelsemöte den 9 december ställdes styrelsen positiva till två bra initiativ i Eskilstuna nämligen Eskilstuna klimatplan & energitrappan samt Investera i trygghet i Eskilstuna. Vi återkommer med mer information och hur vi tillsammans kan stödja de nya initiativen i Eskilstuna i början på januari.

Med dessa rader skulle vi också vilja tacka för ett gott samarbete under året och önska alla en God Jul och ett riktigt Gott Nytt år!

bild1.png

Hälsningar
Eskilstuna Fabriksförening

Gösta Reinl, VD
Michael Rydell, Styrelseordförande

Taggar :