Framtidsaccess AB

Framtidsaccess erbjuder projekt- och  pocessledartjänster inom affärs-, verksamhets- och samhällsutveckling i avsikt att generera en stabil och hållbar tillväxt. Framtidsaccess verkar i hela spannet från att ta fram och sjösätta planer och strategier till att föra dem i mål. Vår arbetsmetod är situationsanpassad. Kundens behov och önskemål, uppdragets art och karaktär samt vilka de involverade parterna är avgör val av arbetsmetod.
Portgatan 3
633 42
Eskilstuna
http://framtidsaccess.se
Postadress: 
Portgatan 3