Konjunkturbarometern

Pressinformation 2019-10-09

Industrikonjunkturen viker
Konjunkturbedömningen av årets sista kvartal är sammanställd och Gösta Reinl, VD för Eskilstuna Fabriksförening, säger i en kommentar:

”Konjunkturbedömningen för kvartal fyra är klart svagare än kvartal två och tre. Cirka 30 % av företagen tror på en försvagning av konjunkturen.

Tittar man lite mer i detalj på de olika parametrarna som har bedömts så framträder följande bild;

  • 30% av företagen bedömer att konjunktur, orderingång och orderstock kommer att försvagas., vilket är cirka 10% fler än under kvartal två och tre.
  • Att nya förfrågningar kommer att minska säger 22% av företagen, vilket är 14% fler än vid förra mätningen.
  • Likviditet och lönsamhet kommer att försämras enligt 22% av företagen, vilket är 14% fler än de förra två kvartalen.
  • 26% av företagen bedömer att de måste reducera sin personal, vilket är en försämring med 22%.

Industrikonjunkturen i Sverige har försämrats. De flesta länders inköpschefsindex har på senaste tiden sänkt sina tillväxtprognoser, så även i Sverige där index sjunkit från 51,8 till 46,3. Det är den största månatliga sänkningen sedan 2008. Den svaga kronan har fördröjt den svenska avmattningen något jämfört med övriga länder i Europa.

Resultatet i den aktuella Konjunkturbarometern avser företagens läge som rådde under kvartal två och tre 2019, jämfört med bedömningen för fjärde kvartalet 2019. De parametrar som efterfrågas är branschkonjunktur, orderingång, lönsamhet, orderstock, nya förfrågningar och personalbehov. I bilaga presenteras grafer över företagens bedömningar. Uppgifter från enskilda företag lämnas ej.

Eskilstuna Fabriksförening genomför fyra konjunkturbedömningar per år bland sina medlemsföretag samt ett urval av företag inom den tillverkande industrin. Den ger oss relevanta indikatorer för att kunna bedöma nuläget och ett kvartal framåt. Målet är att se strukturella förändringar och få indikationer om konjunkturen och den förväntade utvecklingen hos, en för vårt samhälle mycket viktig grupp av företag.

Ytterligare kommentarer kan lämnas av Gösta Reinl 070-513 15 86 alt 016-14 17 00, eller Michael Rydell 070-324 54 87.

Mätningen i grafer

Bakgrund

Eskilstuna Fabriksförening genomför normalt sina konjunkturbedömningar 2-4 ggr/år bland sina medlemsföretag samt ett urval av företag inom den tillverkande industrin. Vi riktar vår konjunkturbarometer med fokus på tillverkande företag och dess omgivande intressenter som ger oss relevanta indikatorer för att kunna bedöma nuläget och ett kvartal framåt. Målet är att se strukturella förändringar och få indikationer om konjunkturen och den förväntade utvecklingen hos en mycket viktig grupp av företag för vårt samhälle.

Resultatet i respektive ”Konjunkturbarometern” avser företagens bedömning av dagens läge (som råder under aktuellt kvartal) att bedöma förutsättningarna för kommande kvartalet. De parametrar som efterfrågas är branschkonjunktur, orderingång, lönsamhet, orderstock, nya förfrågningar och personalbehov.

Tidigare genomförda mätningar
Kv 2, 2019
Kv 1, 2019

Kv 4, 2018
Kv 2, 2018
Kv 1, 2018

Kv 4, 2017
Kv 3, 2017
Kv 2, 2017
Kv 1, 2017

Kv 4, 2016
Kv 3, 2016
Kv 2, 2016
kv 1, 2016

kv 4, 2015
kv 3, 2015
kv 2, 2015
kv 1, 2015

kv 4, 2014
kv 3, 2014
kv 2. 2014
kv 1. 2014

kv 4. 2013
kv 3, 2013

kv 2, 2013
kv 1, 2013

kv 4, 2012
kv 3, 2012
kv 2, 2012
kv 1, 2012

kv 4, 2011
kv 2, 2011
kv 1, 2011