Värva morgondagens medarbetare - Informationsträff PRAO

Vi behöver er hjälp för att säkra tillgången på kompetens till våra företag!

Från och med läsåret 2018/2019 har Skolverket infört 1 veckas obligatorisk PRAO för åk 8 och 9. Det betyder ca 1300 elever per årsklass. Eftersom vi ofta omfattas av speciella säkerhets- och försäkringsregler för personal under 18 år kan vi få en stor nackdel gentemot andra branscher som inte har sådana regler.

Vi har därför tagit tillfället i akt och utvecklat ett kombinerat sälj- och stödprogram för er företag som deltar i vårt PRAO-program samt för att marknadsföra industribranschen för
ungdomarna.

Agenda
• Lunch
• Varför är PRAO viktigt för oss
• PRAO-upplägg för olika företag
• Exempel på PRAO från verkligheten (företagspresentation)

Anmälan dig via anmälningslänken nedan, senast den 3 oktober.

Välkommen!

Datum: 
fredag, 5. oktober 2018 - 13:49