Inställt - Årsmöte 2020 Mälardalen = Fordonsdalen!

Årsstämman i  Eskilstuna Fabriksförening flyttas fram p g a Covid-19

På grund av rådande omständigheter är vi tvungna att ställa in Eskilstuna Fabriksförenings årsstämma den 16 april 2020. Kallelse om årsstämman är utskickad den 27 februari 2020, enligt stadgarna skall detta ske med minst 10 dagars varsel så kallelse har skett i tid.

Vi kommer således inte kunna uppfylla kraven i stadgarna om att årsstämman ska genomföras under mars eller april, beslutat att flytta fram årsmötet har tagits i samråd med vår revisor. Så fort det har skett en stabilisering av läget återkommer vi med ett nytt datum för årsstämman.

I och med att vi inte kan uppfylla stadgarna ber vi att den medlem som inte kan godkänna detta avvikande skriftligen återkommer med synpunkter senast den 31 mars 2020.

f2_framsida_mellanuppl.jpeg

Fordonsdalen och framtidens mobilitet

Fordonsindustrin är motorn i svensk industri och framförallt i Mälardalen där mer än 30% av alla anställda är verksamma. Länsstyrelsen Stockholm har därför initierat en utredning av fordonsindustrins framtida förutsättningar i mälardalsregionen. Utredare Jan Lindoff presenterar den rapport som han har tagit fram med namnet, ”Fordonsdalen och framtidens mobilitet”.

Utmaningen för Fordonsdalen är utvecklingen inom branschen, både vad gäller produkter och produktionssystem och hur de kommer att påverka OEM:er och deras leverantörer. Exempel på denna utveckling är;

  • Elektrifiering
  • AI
  • Automation
  • Industri 4.0

Agenda

  • Mingel & förtäring
  • Presentation  MITC
  • Mälardalen = Fordonsdalen!?
  • Stipendieutdelning BOL
  • Årsmötesförhandlingar
  • Avslut
Plats: 
Mälardalen Industrial Technology Centers (MITC) Munktellstaden, John Engellaus gata 1, Eskilstuna
Datum: 
torsdag, 16. april 2020 - 16:00