Informations träff om PRAO

Värva morgondagens medarbetare!

Vi behöver din hjälp för att säkra tillgången på kompetens till våra företag i Eskilstuna.

Den 5 oktober genomfördes en lyckad informationsträff om PRAO för ett tjugotal medlemsföretag. Nu gör vi om detta för er företag som missade vårt första tillfälle. Den 9 november kl 11.30-13.00 bjuder vi in till en andra träff på Munktell Science Park. Det bjuds på en enklare lunch och information om hur ett PRAO-upplägg skulle kunna se ut, samt att kommunen berättar om det stöd företaget får från skolans håll.

Agenda
• Lunch
• Varför är PRAO viktigt för oss
• PRAO-upplägg för olika företag
• Skolans stöd och handledarutbildning
• Exempel på PRAO från verkligheten

Välkommen med er anmälan!

 
Bakgrund

Från och med läsåret 2018/2019 har Skolverket infört obligatorisk PRAO. I Eskilstuna har man valt att fördela tiden till en vecka i årskurs 8 och en i årskurs 9. Det finns ca 1300 elever per årskurs.

Eftersom vi ofta omfattas av speciella säkerhets- och försäkringsregler för personal under 18 år, kan vi få en stor nackdel gentemot andra branscher som inte har sådana regler. Från en kartläggning vi gjort i grundskolan ser vi att ett fåtal elever i årskurs 8 är intresserade av att jobba i industrin eller välja en studieinriktning mot teknik. Vi har därför tagit tillfället i akt och utvecklat ett program för att ge eleverna en inspirerande PRAO och ett bra stödprogram för ert företag, samtidigt som det ger oss möjligheten att marknadsföra industri- logistik- och IT-branscherna för ungdomarna!

Datum: 
fredag, 9. november 2018 - 11:30