Årsmöte 2018 - Eskilstuna, framtidens teknikstad?

Välkommen till föreningens årsmöte 2018 och  en eftermiddag med framtidsfokus

Vi minglar, klämmer och känner på AR/VR teknik i RISE showroom och så bjuds det på enklare mat och dryck. Kvällens gäst är Jimmy Jansson, Kommunstyrelsens ordförande som berättar om Eskilstunas utveckling och framtida utmaningar, framförallt hur han ser på utvecklingen av näringslivet, där våra medlemsföretag svarar för merparten av den privata sektorn. Jimmy kommer speciellt att prata om hur vi tillsammans kan samverka för att klara av de stora utmaningar vi har framför oss på grund av den 4:e industriella revolutionen, med tekniksprång och digitalisering. Detta för att Eskilstuna skall bibehålla och stärka sig som en välmående och väl fungerande stad med ett rikt och starkt näringsliv.
Program:
  • Mingel & mat
  • Eskilstuna, framtidens teknikstad?
  • Framtidstrender inom industrin
  • Stipendieutdelning Britta & Otto Larssons Minnesfond
  • Årsmötesförhandlingar

Välkommen!

Plats: 
Munktell Science Park
Datum: 
torsdag, 12. april 2018 - 16:00